Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Bieszczadzkie Dni Neurologiczne

Rejestracja

Formularz rejestracyjny on-line dostępny jest po kliknięciu na link:

Konferencja przeznaczona jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.