Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Bieszczadzkie Dni Neurologiczne

Opłaty

Przewidywane opłaty rejestracyjne dla lekarzy uczestniczących w konferencji wynoszą:

  • 300 zł brutto (stawka promocyjna w terminie do dnia 31 maja 2019)
  • 400 zł brutto (stawka standardowa w terminie od dnia 1 czerwca 2019)

Decyduje termin zapłaty na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego lub data podpisania umowy przez firmę.

Opłata rejestracyjna dla lekarzy upoważnia do udziału w obradach naukowych, wstępu na teren wystawy firm, otrzymania materiałów konferencyjnych (program, identyfikator, teczka), korzystania z wyżywienia zgodnie
z programem konferencji (dwa obiady, kawa i herbata podczas przerw).

Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne za udział w programie naukowym.

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:
właściciel konta:     PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku:        Santander Bank Polska S.A.
numer konta:         75 1910 1048 2305 0063 2357 0010